ทุนอีราสมุส มุนดุส ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์

สหภาพยุโรปในโครงการทุนอีราสมุส มุนดุสเปิดรับทางด้าน International Masters Program (Master of Science, M.Sc.) in Geospatial Technologies หรือปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ไปศึกษาที่ ประเทศเยอรมนี โดยรับถึง 15ม.ค.2009

The International Masters Program (Master of Science, M.Sc.) in Geospatial Technologies เป็นโปรแกรมการศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

– University of M?nster , Institute for Geoinformatics

– Universitat Jaume I, Castell?n , Spain

– Universidade Nova de Lisboa , Instituto Superior de

โปรแกรมการศึกษา 3 ภาคการศึกษาในโครงการนี้ รับนักศึกษาไม่เกิน 32 คน

โดยนักศึกษาที่ได้ทุนอีราสมุส มุนดุส จะเริ่มศึกษาภาคแรกใน Lisbon หรือ Castell?n ถัดจากนั้นในภาคที่สองจะย้ายไปศึกษาต่อที่ M?nster

ภาคที่สาม(Master thesis) สามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ได้ในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งใน 3 แห่งที่อยู่ในโครงการนี้

การศึกษาในแต่ละปีจะเริ่มต้นในช่วง fall/winter semester โดยคอร์สทั้งหมดจะดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

ส่วนเป้าหมายของโปรแกรมการศึกษานี้มุ่งที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญทางสาขาที่เกี่ยวกับ Geographic Information (GI) ซึ่งก็ได้แก่

Environmental planning

Regional planning

Logistics/Traffic

Marketing

Energy provision

GI ถือเป็นสาขาที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดแรงงาน เพราะยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านนี้อยู่มาก ดังนั้นผู้ที่จะจบทางด้านนี้ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ก้าวหน้า

ผู้ที่สามารถสมัครขอทุนเพื่อศึกษาระดับ Masters Program นี้ คือผู้ที่ผ่านการศึกษา หรือทำงานเกี่ยวในสาขา Geography,Surveying,Planning,Local administration และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ทาง

เว็บไซต์: http://geotech.uni-muenster.de

เดทไลน์ในการรับสมัครคือ 15 ม.ค.2009

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ