ทุนอีราสมุส มุนดุส ปริญญาโทพัฒนาชนบท

สถาบันชั้นนำของ ยุโรป มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาชนบท ให้กับกลุ่มนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา ผ่านโครงการอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus) โปรแกรมปริญญาโทระหว่างประเทศ สาขาพัฒนาชนบท (International Master in Rural Development-IMRD) เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus) ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ได้รับทุนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ มุมมองของชาวยุโรป ที่มีต่อเรื่องของการพัฒนาชนบทในมิติต่าง ๆ

สำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการผสมผสานของพื้นฐานกับความเชี่ยวชาญในเชิง ปฏิบัติ ทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยาศาสตร์ และจะมีการทำกรณีตัวอย่าง 1 เดือนต่อครั้ง รวมไปถึงการทำงานวิจัยส่วนตัว

จำนวนทุนที่มอบให้
ในแต่ละปีการศึกษา ทางโครงการจะมอบให้กับประเทศกลุ่มกำลังพัฒนา จำนวน 3 ทุน ภายใต้กรอบของ IMRD คือก่อนเข้าศึกษาจะต้องเข้าคอร์สพิเศษ จำนวน 3 เดือน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานทั้งทางด้านความรู้ การดำเนินชีวิตที่ต้องแตกต่างไปจากที่เคยอยู่ สำหรับภาษาที่ใช้ระหว่างการศึกษาคือ ภาษาอังกฤษ

ความช่วยเหลือที่ทางผู้รับทุนจะได้รับ
– เข้าอบรมสัมมนากับทาง IMRD และนักศึกษาจากชาติอื่น ๆ

ในแนวทางของการพัฒนาชนบท
– ช่วยเหลือในการเตรียมพร้อม รวมไปถึงวิธีการต่าง ๆ ในการจัดสัมมนา

และการทำกรณีตัวอย่าง
– จัดการประชุม การเรียนการสอน ให้กับนักเรียนของโครงการ IMRD และการเรียนการสอนให้กับสถาบันทั้ง 7 สถาบันด้วย

สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับ
1. ค่าทุนการศึกษา 4,000 ยูโรต่อเดือน
2. ค่าเดินทางมูลค่า 1,000 ยูโร

นอกจากนี้ ทุนดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการเดินทางไปตามสถาบันต่าง ๆภายใต้โครงการ ค่าประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สนใจสมัครขอรับทุน สามารถสมัครได้โดยตรงไปยังคณะกรรมการของ IMRD ที่
IMRD secretariat imrd@ugent.be
Ghent University
Faculty of Bioscience Engineering Department of Agricultural
EconomicsCoupure Links 653 9000 Gent BELGIUM

คณะกรรมการของ IMRD จะทำการพิจารณาใบสมัครของทุกท่านก่อนที่จะมีการตอบรับอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ