ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2553 (JFY2010)

ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Research Council of Thailand, NRCT) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ประกาศทุนการศึกษาอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2553 (JFY 2010)

นักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2552

สถานที่ติดต่อรายละเอียดและสมัครขอรับทุนการศึกษา
นักวิจัยไทยติดต่อขอรับรายละเอียดและส่งใบสมัครที่ :
ส่วนภาคพื้นเอเชียและแอฟริกา
ภารกิจการต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0-2579-2285, 0-2561-2445 ต่อ 533
โทรสาร 0-2561-3049

รายละเอียด ประกาศฯ
http://nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=download&id=494&did=512

แบบหนังสือนำส่งในการขอรับทุนฯ
http://nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=download&id=494&did=513

แบบหนังสืออนุญาตของผู้บังคับบัญชา
http://nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=download&id=494&did=514

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://nrct.go.th/index.php?mod=contents&req=view&id=494

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ