ทุนเจฟเฟอร์สัน มอบทุนวิจัยเพื่อสื่อมวลชน

ทุนวิจัยเจฟเฟอร์สัน มอบทุนวิจัยให้กับสื่อมวลชนสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก จำนวน 12-14 ทุน เพื่อที่จะได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความเป็นมืออาชีพจากกลุ่มสัมมนา เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ที่ศูนย์อีสต์เวสต์ โฮโนลูลู และอีก 2สัปดาห์กับการเดินทางทัวร์ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก และสหรัฐอเมริกา

ทุนวิจัยเจฟเฟอร์สันในครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับคนในแวดวงสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ประสบการณ์การทำงานในสาขาสื่อสารมวลชนอย่างน้อย 5 ปี

ตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ฉะนั้นผู้สมัครจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการอ่าน พูด เขียนภาษาอังกฤษในขั้นดีมาก

ผู้ได้รับทุนแต่ละคนจะต้องเขียนรายงานเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยจำนวน 1,000-1,500 ตัวอักษร ก่อนที่จะเดินทางถึงศูนย์อีสต์เวสต์

หลังจากนั้นผู้รับทุนแต่ละท่านจะต้องแสดงวิสัยทัศน์เป็นเวลา 15 นาทีบนพื้นฐานหัวข้อและเนื้อหาที่แต่ละคนจัดเตรียมมา

สำหรับ ช่วงระยะเวลาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2009 ใช้เวลาประมาณ 16 วันกับการเดินทางไปที่โตเกียว กวางโจ เซิ่นเจิ่น และฮ่องกง ซึ่งศูนย์อีสต์เวสต์จะเป็นผู้ประสานงานการเดินทางให้ รวมไปถึงเวลา 1 สัปดาห์ที่โฮโนลูลูด้วย

แต่ผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่าย การทำวีซ่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวีซ่า เอง

ขั้นตอนการสมัคร
สำหรับผู้สนใจสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์: www.EastWestCenter.org/jefferson โดยใบสมัครมี 2 หน้า

1. จดหมายแสดงความจำนงในการขอรับทุน พร้อมกับอธิบายถึงองค์กรที่สังกัดแบบสั้น ๆ บอกถึงความคาดหวังของคุณที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการนี้ ประมาณ 3 หน้า พร้อมตีพิมพ์ความตั้งใจของท่านลงในหนังสือพิมพ์ และนำเสนอในระหว่างศึกษาวิจัยด้วย
2. ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ และอีเมล์ บุคคลอ้างอิงจำนวน 3 คน โดยบุคคลอ้างอิง 2 ใน 3 จะต้องเป็นคนนอกองค์กร
3. จดหมาย รับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของผู้สมัครที่บรรยายถึงความเหมาะสมของผู้สมัครที่เหมาะสมกับทุนนี้ และประโยชน์ที่องค์กรต้นสังกัดจะได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้
4. จดหมายยืนยันการเป็นพนักงานขององค์กร พร้อมจดหมายสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากองค์กรผู้สมัคร

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 21 มกราคม 2009

สถานที่จัดส่งใบสมัคร
Jefferson Fellowships East-West Seminars
East-West Center
1601 East-West Road Honolulu, Hawaii
96848-1601 U.S.A.
E-mail: Jefferson@eastwestcenter.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ