ทุนเรียนตรี/โท Victoria University of Wellington, New Zealand

Victoria University of Wellington, New Zealand หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และชื่อเสียงมากที่สุในนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท สำหรับนักศึกษาไทย ปีการศึกษา 2009

Victoria University of Wellington ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนมากกว่า 70 ประเทศ

ทุนปริญญาตรี

– มูลค่าของทุนการศึกษา 20,000 เหรียญนิวซีแลนด์

– ผู้สมัครต้องถือสัญชาติไทย

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้อยู่นิวซีแลนด์
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปีการศึกษาที่ 1 ในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
– มีผลทดสอบทางด้านภาษา IELTS/TOEFL
– ผู้สมัครต้องมีอายุต่ำกว่า 22 ปี ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2008

หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน 2008

ทุนปริญญาโท

– มูลค่าทุนการศึกษา 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์
– ผู้สมัครต้องถือสัญชาติไทย
– ผู้ สมัครต้องจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ไม่ ได้อยู่ในนิวซีแลนด์ และเป็นสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับปริญญาโท

– มีผลทดสอบทางด้านภาษา IELTS/TOEFL
– ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดีในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2008

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 635 5445 www.cpinter.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ