ทุนเรียนต่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกๆ อย่างที่ University of Oslo

  สวัสดีจ้าเพื่อนๆ อีกหนึ่งทุนการศึกษาของวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...