ทุนเรียนต่อจีน โครงการ CHINA/PACIFIC ISLANDS FORUM

ใครที่สนใจเรียนต่อยังประเทศจีน ตอนนี้ก็มีทุนดีๆอีกหนึ่งทุนเข้ามาแล้วนะครับ เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน มอบให้นักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาไทยด้วย

โดยผู้ที่ได้รับทุน นอกจากจะได้รับทุนไปเรียนต่อประเทศจีนฟรีๆแลว ยังได้รับค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าฝึกงาน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงค่ารักษาพยาบาลถ้ามีอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

ผู้ที่สมัครทุนนี้ได้นั้น ในระดับปริญญาตรี ต้องอายุไม่เกิน 25 ปี ระดับปริญญาโทไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกไม่เกิน 40 ปี ทั้งยังต้องมีความรู้ภาษาจีนอีกด้วยครับ

แต่… ถ้าไม่มีความรู้ภาษาจีนก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะทางรัฐบาลจีนออกค่าเรียนภาษาจีนให้อีก 1 ปีเต็มๆ (ดีมากเลยแหละ)

ทุนนี้จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายนเท่านั้นครับ ผู้ที่สนใจติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างได้เลย

Pacific Islands Forum Secretariat
Mr. Filipe Jitoko, Ms. Glynis Miller
Tel : +679-3312600, 3220211, 3220214
E-mail : filipej@forumsec.org.fj, glynism@forumsec.org.fj
Website : http://www.forumsec.org/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ