ทุนเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจจาก Regent’s University London

 ...