ทุนเรียนต่อด้านบริหาร กับโครงการ Young Professional Retailer

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล...