ทุนเรียนต่อด้านบริหาร กับโครงการ Young Professional Retailer

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ ตาม?เรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน?

การให้ทุน
โครงการนี้มอบทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยมีทุนการศึกษามอบให้กว่า 500 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
– เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.?ปวส.) ทุกสาขา

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ? 27 เมษายน 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานประชาสัมพันธ์?? 02 909 1425 , 084-4650033? หรือ www.vru.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ