ทุนเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ University of Auckland นิวซีแลนด์

  ทุนการศึกษาต่อไปของวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...