ทุนเรียนต่อด้านวิศวะ-การจัดการ-การเงิน Queen?s University Belfast

ScholarShip ยังคงเกาะติดทุนอยู่ที่ประเทศอังกฤษอยู่เช่นเคยนะครับ และก็ได้ข่าวอีกหนึ่งทุนการศึกษาจาก Queen?s University Belfast มาอีกแล้วครับ

หลักสูตร International Diploma Programme Scholarships 2012 Entry จำนวน 2 ทุน ทุนละ 12,450GBP (ค่าเล่าเรียน 3 เทอม, เริ่มเรียนวันที่ 24 กันยายน 2555) International Diploma Program ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย Queen?s University Belfast ตามสาขาที่กาหนด

ทุนการศึกษาจำนวน 12,450GBP จะแบ่งการให้ทุนดังนี้
– ให้ทุนครั้งที่ 1 เป็นจานวน 6,225GBP ลดจากค่าเล่าเรียนในคอร์ส International Diploma Program
– ให้ทุนครั้งที่ 2 เป็นจานวน 6,225GBP ลดจากค่าเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษาที่ 2

หลักสูตรที่ให้ทุนการศึกษาได้แก่
– International Diploma in Engineering
– International Diploma in Management & Finance

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นนักเรียนต่างชาติที่มีเกรด D อย่างน้อย 2 วิชา จากโรงเรียน A Level ใน UK หรือเทียบเท่า
– ต้องมีผลภาษาอังกฤษอย่างน้อย IELTS 5.5 หรือเทียบเท่าทั้งทักษะการอ่านและเขียน

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตร Engineering Pathway ต้องเคยเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เทียบเท่าหลักสูตร A-Level เกรด D

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตร Management & Finance Pathway จาเป็นต้องได้เกรด C ในวิชาคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

วิธีการสมัคร
– กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
– เขียน Personal Statement ด้วยลายมือของตนเอง ไม่น้อยกว่า 200คา แต่ไม่เกิน 500คา อธิบายเหตุผลที่นักศึกษาเลือกเรียนที่ Belfast และ หลักสูตรที่ตนเองเลือกนั้นจะช่วยให้นักศึกษาได้รับอะไรในอนาคต
– สำเนาผลการเรียน
– สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ

ขอเอกสารการสมัคร Application Form และ Personal Statement Form พร้อมส่งเอกสารการสมัครกับ Studywiz ตัวแทนมหาวิทยาลัย Queen?s University Belfast, UK

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เท่านั้นนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ