ทุนเรียนต่อบริหาร-ICT มหาวิทยาลัย Albukhary ประเทศมาเลเซีย

กลับมาพบกับทุนเรียนต่อต่างประเทศจาก ScholarShip กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ โดยในวันนี้ขอกลับมาที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียกันอีกครั้ง มีทุนการศึกษาดีๆมาให้อีกเช่นเคย

โดยทางมูลนิธิ Albukhary ที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยในชื่อเดียวกันก็คือ Albukhary International University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่ออีกแห่งของมาเลเซีย

ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาปริญญาตรีในสองหลักสูตร คือคณะธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมอบให้ทั้งสิ้น 10 ทุนด้วยกัน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหารตลอดการศึกษา และยังมีเงินเดือนให้อีกต่างหากเป็นมูลค่าประมาณ 250,000 บาทต่อปี

ทีนี้เรามาดูในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัครกันบ้างครับ กำหนดไว้ว่าผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างดี

ในเรื่องของภาษา ผู้สมัครต้องมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือคะแนน TOEFL 470 ขึ้นไป

และในส่วนของผู้ที่มีฐานะยากจน กำพร้า หรือประสบภัยพิบัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษครับ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้ที่ www.aiu.edu.my โดยทำการดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งไปยัง
Admission Unit, Registry Department, Albukhary International University
Jalan Tun Abdul Razak, 05200, Alor Setar, Malaysia

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับ ทุนดีๆอย่างนี้พลาดไม่ได้เลยครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ