ทุนเรียนต่อปริญญาตรีที่สหราชอาณาจักรจาก Brunel University

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาก็ยังเป็นทุนจากสหราชอาณาจักรครับผม...