ทุนเรียนต่อปริญญาตรี-โท ประเทศนิวซีแลนด์

Knowledge Plus ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา เพื่อสมัครชิงทุนการศึกษาต่อประจำปี 2553 ในระดับ Bachelor Degree และ Master Degree ที่วิทยาลัย International Pacific College (IPC) โดยมีทุนค่าเล่าเรียนเต็ม และทุนค่าเล่าเรียนบางส่วนกว่า 20 ทุน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบิน)

IPC เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล นิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications Authority) ภายใต้แนวคิดทางการศึกษาด้าน International Studies ใช้หลักสูตร Multidisciplinary Programmes ที่มีการผสมผสานหลักวิชาของ ธุรกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิ่งแวดล้อม และภาษาศาสตร์ เข้าด้วยกัน IPC ตั้งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ อยู่ห่างจากเมืองหลวง Wellington ประมาณ 2 ชั่วโมงโดยรถยนต์

จุดเด่นของ IPC มีดังนี้
– เปิดสอนในระดับปริญญาตรี – โท ทางด้านบริหารธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
– มีหลักสูตรการเรียนการสอนสหวิทยาแบบองค์รวม โดยเน้นทางด้านธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
– มีหลักสูตรประกาศนียบัตรติวเข้มภาษาอังกฤษ 3 เดือนสำหรับนักเรียนต่างชาติ (Certificate of Proficiency in English)
– มีทุนการศึกษาต่อเนื่อง (Full & Partial Scholarships) สำหรับนักเรียนไทย
– ไม่จำเป็นต้องใช้ IELTS หรือ TOEFL ในการสมัครชิงทุนการศึกษา
– มีหลักสูตรระยะสั้น 1 ปีสำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้ว
– มาตรฐานการศึกษารับรองโดย ก.พ. และ NZQA
– เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในการก้าวสู่อาชีพการงานในองค์กรระหว่างประเทศ
– ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนกลาง นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
– มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกา
– จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนโดยเฉลี่ยมีเพียง 15 คน ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
– สถานศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีความเป็นกันเอง
– มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมจากนักเรียนนานาประเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่
– Bachelor of International Studies (3 ปี)
– International Business
– International Relations
– Environmental Studies
– Language Studies
– Japanese Studies
– Postgraduate Diploma of International Studies (Environment) (1 ปี)
– Master of International Studies (Environment) (2 ปี)

เอกสารที่ควรนำมาด้วย
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
– ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS หรือ TOEIC (ถ้ามี)
– ใบประกาศต่างๆ ที่แสดงว่าได้เข้าร่วมกิจกรรม
– จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งเข้าร่วมงานได้ที่ Knowledge Plus
ชั้น 2 อาคารสีลมเซี่ยงไฮ้ (ใกล้วัดแขก) ถนนสีลม 17 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
www.knowledgeplus.ac.th | info@knowledgeplus.ac.th
โทร. 02 238 3933 – 4, 02 236 4822 – 3

Date: วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553
Time: เริ่มเวลา 13.00 – 15.30 น.
Place: Knowledge Plus ถนนสีลม 17

(สำรองที่นั่งเข้าร่วมงาน ฟรี! โทร. 02 238 3933-4)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ