ทุนเรียนต่อปริญญาโทด้านศิลปะที่ University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาที่น่าสนใจเป็นทุนการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์...