ทุนเรียนต่อป.ตรี ที่ Hamburg University ประเทศเยอรมนี

 ...