ทุนเรียนต่อป.ตรี มหาวิทยาลัย Queen?s University Belfast ในอังกฤษ

วันนี้ขอนำเสนอทุนการศึกษาจากสหราชอาณาจักรกันอีกครั้ง โดยเป็นทุนจากมหาวิทยาลัย? Queen?s University Belfast ที่ขึ้นชื่อว่าติดอันดับ Top 20 ของประเทศอังกฤษเลยทีเดียวครับ มาดูรายละเอียดกัน

หลักสูตร International Foundation Scholarships September 2012 จานวน 2 ทุน ทุนละ 12,450GBP (ค่าเล่าเรียน 3 เทอม, เริ่มเรียนวันที่ 24 กันยายน 2555) Foundation Program ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย Queen?s University Belfast ตามสาขาที่กาหนด ภายในเดือนกันยายนปีการศึกษา 2013

ทุนการศึกษาจานวน 12,450GBP จะแบ่งการให้ทุนดังนี้
1. ให้ทุนครั้งที่ 1 เป็นจานวน 6,225GBP ลดจากค่าเล่าเรียนในคอร์ส Foundation Program
2. ให้ทุนครั้งที่ 2 เป็นจานวน 6,225GBP ลดจากค่าเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษาแรก

หลักสูตรที่ให้ทุนการศึกษาได้แก่
– Foundation pathway in Business, Humanities and Social Sciences
– Foundation pathway in Engineering and Science

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นนักเรียนต่างชาติจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและมีอายุ 17ปีขึ้นไป
– ต้องมีผลภาษาอังกฤษอย่างน้อย IELTS 5.0 (ทักษะการเขียนต้องไม่ต่ากว่า 5.0 และทักษะด้านอื่นๆไม่ต่ากว่า 4.5)

วิธีการสมัคร
– กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
– เขียน Personal Statement ด้วยลายมือของตนเอง ไม่น้อยกว่า 200คำ แต่ไม่เกิน 500คำ อธิบายเหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนที่ Belfast และ หลักสูตรที่ตนเองเลือกนั้นจะช่วยให้นักเรียนได้รับอะไรในอนาคต
– สาเนาผลการเรียน
– สาเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ

ขอเอกสารการสมัคร Application Form และ Personal Statement Form พร้อมส่งเอกสารการสมัครกับ Studywiz ตัวแทนมหาวิทยาลัย Queen?s University Belfast, UK

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 นะครับ อย่าพลาดกันเลยเชียว : )

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ