ทุนเรียนต่อป.โท-เอก ประเทศออสเตรเลียที่ University of Adelaide

มหาวิทยาลัยแอดิเลด (University of Adelaide) เสนอให้ทุนการศึกษานักศึกษาไทยและอินโดนีเซียเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ในคณะธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย (Faculty of the Professions? Business, Economics and Law) ของมหาวิทยาลัยแอดิเลด

ทุนนี้มอบให้ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะวิชาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และกฎหมายของมหาวิทยาลัยแอดิเลด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2012 ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนโดยเฉลี่ย 3 .0 ขึ้นไป

ทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 เหรียญออสเตรเลีย ประมาณ 165,000 บาท ส่วนค่าครองชีพจ่ายครั้งเดียวให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาเมื่อเดินทางมาถึงแอดิเลด

ยื่นใบสมัครและเอกสารที่จำเป็นภายในวันที่ 31 ตุลาคม ปี 2011 สอบถามรายละเอียดที่
Faculty of the Professions Level 11 Nexus 10 Building
THE UNIVERSITY OF ADELAIDE SA 5005 AUSTRALIA

โทรศัพท์ : +61 8 8303 8131
E-mail : [email protected]
เว็บไซต์ : www.adelaide.edu.au/professions/scholarships/ug

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ