ทุนเรียนต่อป.โท-เอก สาธารณรัฐเช็ก ประจำปี 2012

จากการสอบถามทางสถานฑูต พบว่าทุนนี้ไม่ได้มอบให้นักศึกษาไทย ขออภัยในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข่าวครับ

รัฐบาลเช็ก มอบทุนเรียนต่อประจำปีการศึกษา 2012 ให้แก่นักศึกษาไทย โดยมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

สำหรับสาขาที่เปิดรับสมัคร แบ่งได้เป็น 3 สาขาดังนี้
1.สาขา Informatics
ให้ทุนปริญญาโทสำหรับเรียนต่อมหาวิทยาลัยสองแห่ง คือ? Czech University of Life Sciences และ University of Hradec Kr?lov?

2.สาขาเศรษฐศาสตร์ Economics
มอบทุนปริญญาโท? และทุนปริญญาเอก สำหรับศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Charles University

3.สาขาเกษตรกรรม Agriculture
มีทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 3 ทุนที่ Czech University of Life Sciences และทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Mendel University of Agriculture and Forestry

นักศึกษาในโครงการจะได้รับค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน โดยมีค่าที่พักและค่าเล่าเรียนให้ โดยหลังจากผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครจะได้เรียนหลักสูตรภาษาเช็กเป็นเวลา 1 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทย และไม่ได้พักอาศัยในสาธารณรัฐเชค
– ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท และพร้อมที่จะศึกษาต่อในประเทศสาธารณรัฐเชคได้

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2555

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานฑูตสาธารณรัฐเชค ประจำประเทศไทย เลขที่ 71/6 ร่วมฤดี ซอย 2 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2255-5060, 0-2255-3027
โทรสาร 0-2255-4978
E-mail : [email protected]
Website: www.mzv.cz/bangkok/en/index.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ