ทุนเรียนต่อมัธยม ประเทศแคนาดา

Sooke School District, International Student Program มอบทุนการศึกษา จำนวน CAD$1,999 ต่อปี (จำนวนจำกัดสำหรับผู้สมัครก่อน 18 สิงหาคม 53)
สำหรับเยาวชนยูซีอี.และเยาวชนไทยอายุตั้งแต่ 13 – 17 ปี ที่ สนใจจะไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลที่เมือง Victoria ประเทศ แคนาดาในเดือนกันยายน 2553

ค่าเล่าเรียนและที่พักต่อหนึ่งปีการศึกษา
ค่าเล่าเรียนต่อปี? 12,000?? แคนาดาดอลล่าร์
ค่าที่พัก กับครอบครัว? 7,500?? แคนาดาดอลล่าร์
ค่า ประกันสุขภาพ 735? แคนาดาดอลล่าร์
ค่าดำเนินการของทางต่างประเทศ 35? แคนาดาดอลล่าร์
ค่าสมัคร?? 200? แคนาดาดอลล่าร์
รวม??????? 20,785?? แคนาดาดอลล่าร์

สนใจสอบถามเพิ่ม เติมได้ที่ฝ่ายต่างประเทศ? (คุณสื่อกัญญา หรือ คุณศศิธร) ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำการ ที่โทร.? 02 690 0375 – 7 หรือ ส่ง e-mail : sue_uce@truemail.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ