ทุนเรียนต่ออเมริกา ป.ตรี-โท Murray State University

มหาวิทยาลัย Murray State University ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุน Murray State University Global Outreach Scholarships

ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ซึ่งจะมอบให้โดยไม่จำกัดจำนวน

รายละเอียดทุนการศึกษา
1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นทุนส่วนลดค่าธรรมเนียม การศึกษาปีละ 5,000 ดอลลาร์ สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การต่ออายุทุนการศึกษาจะประเมินเป็นรายปี โดยพิจารณาจากระดับผลการเรียน

2. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นทุนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละ 6,000 ดอลลาร์ สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การต่ออายุทุนการศึกษาจะประเมินเป็นรายปี โดยพิจารณาจากระดับผลการเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.murraystate.edu/offices.aspx

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ