ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรีทุกๆ สาขาวิชาจาก Aberystwyth University

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาดีๆ...