ทุนเรียนต่อ ป.โท ด้านบริหารธุรกิจที่ University of Reading แห่งสหราชอาณาจักร

ทุนสุดท้ายของวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งทุนจากแถบสหราชอาณาจักรครับ...