ทุนเรียนภาษาจีน ณ สถาบันต่างๆ ในประเทศจีน

?ศูนย์บ้านจีน? ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน มอบทุนการศึกษา เพื่อเรียนภาษาจีน ณ สถาบันต่างๆ ในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป หันมาศึกษาภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น และทางศูนย์ฯเล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนที่กำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก จึงได้ดำเนินการจัดสอบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะของทุน
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเรียนภาษาจีนแบบให้เปล่า จำนวน 4 ทุน โดยจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาจีน
ลักษณะการมอบทุนแบ่งออกเป็น 4 ทุน ดังนี้
1. ทุนมหาวิทยาลัย Capital Normal University (เมืองปักกิ่ง) จำนวน 1 ทุน
จัดสอบโดยข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และการเขียนเรียงความภาษาไทยตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวันสอบ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา (ประมาณ 4? เดือน มี.ค.- ก.ค. 2553) ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทุน Capital Normal University
– อายุ 20 – 25 ปี
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

2. ทุนมหาวิทยาลัย Dalian University of Technology (เมืองต้าเหลียน) จำนวน 1 ทุน
จัดสอบโดยข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และการเขียนเรียงความภาษาไทยตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวันสอบ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา (ประมาณ 4? เดือน มี.ค.- ก.ค. 2553) ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทุน Dalian University of Technology
– อายุ 20 – 25 ปี
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

3. ทุนมหาวิทยาลัย Southwestern University of Finance and Economics (เมืองเฉิงตู) จำนวน 1 ทุน
จัดสอบโดยข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และการเขียนเรียงความภาษาไทยตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวันสอบ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 3 เดือน (มี.ค.- พ.ค. 2553) ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทุน Southwestern University of Finance and Economics
– อายุ 18 – 21 ปี
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

4. ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัย Harbin Institute of Technology (เมืองฮาร์บิน) จำนวน 1 ทุน
จัดสอบโดยข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และการเขียนเรียงความภาษาไทย ตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวันสอบ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา (ประมาณ 4 เดือน มี.ค.-มิ.ย. 2553) ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทุน Harbin Institute of Technology
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
– รูปถ่ายหน้าตรง 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
– ใบสมัครขอรับทุน
– ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ ใช้สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับปัจจุบัน
– สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ใช้สำเนาบัตรนักศึกษา)
– ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ผู้สมัครเพื่อขอรับทุน สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ ?ศูนย์บ้านจีน?
2. Download ใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ส่งทางไปรษณีย์ มายัง
– บริษัท ศูนย์ภาษาบ้านจีน จำกัด อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 207 ถ.สุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
– ส่งค่าธรรมเนียมการสมัครผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ภาษาบ้านจีน จำกัด หมายเลขบัญชี 216-2-09700-0
– หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ทางศูนย์จะแจ้ง วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552? ทางเว็บไซต์ www.banjean.com

ผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ?ศูนย์บ้านจีน? อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 207 ถ.สุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110? โทรศัพท์ 02-251-2884 มือถือ 084-682-8732, 085-002-1266 Fax: 02-251-2885 E-mail: banjean_group@hotmail.com, banjean_flight@hotmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ