ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการ DUO-Sweden Fellowship Program

รัฐบาลสวีเดนอีเมล์แจ้ง Scholarship.in.th มาว่าจะมีการมอบทุนแลกเปลี่ยนในโครงการ DUO-Sweden Fellowship Program ให้แก่นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

โดยรูปแบบของโครงการจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในไทยและสวีเดน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยผู้รับทุนจะไดรับค่าใช้จ่ายเมื่อดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศสวีเดน

การสมัครสามารถสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ ASEM DUO (www.asemduo.org) ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปได้ที่ [email protected] ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ