ทุนแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS จากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2557

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้ทางเรามาชมข่าวคราวเกี่ยวกับทุนการศึกษาดีๆ จากประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะครับ ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดกันเลยดีกว่า

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนแลกเปลี่ยนให้นักเรียน นักศึกษาไทย  เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจะมีระยะเวลาในะหว่างวันที่ 13 – 21 ตุลาคมครับ

สำหรับโครงการนี้นั้น รัฐบาลญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสาร ระหว่างประเทศ ค่าที่พักและอาหาร ค่าเดินทางในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

 

japan-culture-scholarship2

 

ในส่วนของเกณฑ์ในการคัดเลือกนั้นก็คือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้อความร่วมมือโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมับัติเหมาะสม ซึ่งต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในชั้น ม.4 – ม. 5 (อายุ 15 – 18 ปี)

 

โดยนักเรียนที่ถูกคัดเลือกนั้นจะต้องเป็นนักเรียนจากแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น จํานวนโรงเรียนละ 1 คน สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ครับ

 

beautiful-japanese-kimono-woman-and-red-leaves-in-autumn-in-kyoto-japan-651x433

 

ในส่วนของการสมัครนั้น ให้กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมติดรูปถ่าย และแนบสําเนาหนังสือเดินทาง ส่งไปภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้นที่

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Tel: 0 2281 7070
Email: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ