ทุนโครงการ British Chevening เรียนต่อป.โท ประเทศอังกฤษ

กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ มอบทุน British Chevening ให้แก่นักเรียนต่างชาติ รวมถึงนักเรียนไทย เพื่อไปเรียนต่อระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษ

ทุนการศึกษานี้จะให้ในหลักสูตรปริญญาโทไม่เกิน 12 เดือน สำหรับสาขาวิชานั้นผู้รับทุนสามารถเลือกเองได้ แต่สาขาพลังงานทดแทน ภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมถึงค่าครองชีพระหว่างอยู่ในอังกฤษด้วย

กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ดังนี้
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
2.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยกำหนดคะแนน IELTS 6.5

ผู้ที่สนใจต้องเตรียมเอกสารดังนี้
1.ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว
2.ใบรับรองวุฒิการศึกษา
3.ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร
4.จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

ขั้นตอนการสมัคร
1.ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://www.chevening.fco.gov.uk/CheveningApplications/CA_Start.aspx
หากช่องไหนไม่มีข้อมูลให้ใส่ว่า N/A

2.หลังจากกรรมการคัดเลือก ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อไป

รับสมัครถึงวันที่ 30 มกราคม 2555 เท่านั้น

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ พร้อมเพ็ญ วัฒนะบุตร
บริติช เคานซิล (สมัครทุนการศึกษาชีฟนิ่ง) เลขที่ 254 สยามสแควร์ ซอย 9 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 657 5629
E-mail: prompen.wattanabud@britishcouncil.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ