ทุนโครงการ British Chevening เรียนต่อป.โท ประเทศอังกฤษ

กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ มอบทุน British Chevening ให้แก่นักเรียนต่างชาติ...