ทุนโครงการ IAESTE Thailand สำหรับนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

วันนี้ ScholarShip มีข่าวดีของน้องๆนักศึกษาปี 3-4 รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกมหาวิทยาลัยนะครับ

โดยทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ? IAESTE Thailand เพื่อฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ

ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ดังนี้ครับ
– มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
– มีอายุไม่เกิน 30 ปี
– สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.00 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– หากสามารถใช้ภาษาอื่นๆได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

มาถึงเอกสารต่างๆที่ต้องเตรียมนะครับ ประกอบไปด้วย
– ใบสมัคร
– รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– ค่าสมัครและค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา รวม 600 บาท
– สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ต้องมีบัตรใบจริงมาแสดงในวันสมัคร)
– หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 30 วัน
– ใบ Transcript ภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 30 วัน

ซึ่งใครที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัคไรด้ตั้งแต่ 2 กรกฎาคมไปจนถึง 10 ตุลาคม 2555 นะครับ

โดยการสมัคร สามารถทำได้โดยการติดต่อไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ IAESTE ในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่

หรือจะสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงาน IAESTE Thailand? ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์? มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กทม. 10800

นอกจากนี้ ใครที่อยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ IAESTE Thailand สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ http://iaeste-thailand.org/p-apply.html เลยครับ

โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบเป็นอย่างมากครับ หวังว่าจะถูกใจกันนะครับ ส่วนใครที่ไม่อยากพลาดการอัพเดททุนการศึกษาใหม่ๆ อย่าลืมติดตามได้ที่ www.ScholarShip.in.th ทุกวันครับ ^^

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ