ทุนโรงเรียนการบินประเทศญี่ปุ่น รีบสมัครก่อน 29 ก.พ. นี้

ทุนการศึกษาจากโรงเรียนการบินญี่ปุ่น หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Japan Aviation...