ทุนไอเฟล มอบทุน ปริญญาโท ทางด้านบริหาร

มหาวิทยาลัยชั้น สูงด้านบริหารที่มีชื่อเสียง 4 สถาบันของประเทศฝรั่งเศส มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาผ่านทุนไอเฟล ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สำหรับปีการศึกษา 2009-2010 สำหรับประเทศไทย มอบผ่านหน่วยงาน Campus France ฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
-?มีอายุไม่เกิน 30 ปี

-?กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป

-?ต้องได้คะแนน GMAT อย่างน้อย 740

-?มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

เว็บไซต์: http://sai.ccip.fr/early-admissions

หรือ www.egide.asso.fr/eiffel

หรือที่หน่วยงาน Campus France

โทร.02-627-2113

Email: Bangkok@campusfrance.org

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2008


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนไอเฟล กรุณาค้นหาได้ที่

เว็บไซต์: www.egide.asso.fr/eiffel

หรือยื่นเอกสารที่

EduFrance Desk-French Embassy-29

Thanon?Sathorn Tai,?Bangkok 10120

E-mail: edufrance@anet.net.th?

โทร. 02-627-2113-4

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ