ทุน ป.โท และ ป.เอก ของ University of South Australia

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ชาว ScholarShip.in.th อีกทุนนึงของประเทศออสเตรเลียวันนี้ ก็คือ ทุนของ DIISRTE หรือ Department of Industry, Innovation Science, Research and Tertiary Education ซึ่งจะเรียนที่ University of South Australia

ซึ่งจะมอบทุนนี้แก่นักศึกษาที่มีผลงานด้านงานวิจัยดี หรือ ด้านความประพฤติดี ทุนนี้จะครอบคลุมถึง ค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพในต่างประเทศ (OSHC หรือ Overseas Student Health Cover) ให้เงินเบี้ยเลี้ยง และ ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในงานวิทยานิพนธ์อีกด้วย แต่จะไม่ครอบคลุม ค่าเดินทาง
มาดูคุณสมบัติของผู้สมัครกันดีกว่าครับ
-ผู้สมัครต้องจบการศึกษาปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมซึ่งปกติแล้วก็คือ อันดับ 1 ด้านงานวิจัย (HDR:Higher Degree by Research) หรือเทียบเท่า -*-
-ต้องสมัครเข้าเรียนที่ University of South Australlia เต็มเวลา ทั้ง ปริญญาโท และ เอก ด้านการวิจัย
-ทางมหาวิทยาลัยจะยึดคะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบ (IELTS หรือ International English Language Testing System)เป็นหลัก หรือสามารถแสดงความสามารถด้วยวิธีการอื่น ๆ ก็ได้เช่นกันตามที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สามารถสมัครได้ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2555
ดาวน์โหลดใบสมัครและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://w3.unisa.edu.au/resdegrees/scholarships/unisaint.asp#iprs

พบข่าวสารการอัพเดทเกี่ยวกับทุนทุกวันที่ www.ScholarShip.in.th แล้วพบกันใหม่นะครับ : )

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ