ทุน ป.โท Al-Habeeb จาก Manchester Metropolitan University เรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ

 ...