ทุน สกอ. ส่งนักศึกษาไทยไปเรียนต่อ ในมหาวิทยาลัยอาเซียน

วันนี้มีข่าวทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาฝากชาว ScholarShip...