ทุน สกอ. ส่งนักศึกษาไทยไปเรียนต่อ ในมหาวิทยาลัยอาเซียน

วันนี้มีข่าวทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาฝากชาว ScholarShip กันนะครับ เนื่องจากตอนนีทางสกอ. กำลังรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย เพื่อไปเรียนต่อยังประเทศในอาเซียนครับ
โดยสามารถสมัครได้ในทุกสาขาวิชา เพื่อไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ประเทศใดประเทศหนึ่งครับ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับจากการบินไทย ค่าประกันสุขภาพ ประกันชีวิต แถมยังมีค่าใช้จ่ายให้มากถึง 25,000 บาทต่อเดือนอีกด้วยนะครับ

ในเบื้องต้น ทางสกอ. ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ดังนี้
– มีสัญชาติไทย
– กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปี 2 ขึ้นไป
– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
– ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 5.0 ขึ้นไป

ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ให้เตรียมเอกสารต่างๆในการสมัคร ได้แก่
– ใบสมัคร
– หนังสือเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่
– หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
– สำเนาผลการเรียน (Transcript)
– ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
– แบบฟอร์มการเทียบโอนหน่วยกิต
– หนังสือรับรองสุขภาพ

โดยทุนนี้จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับ และจะประกาศก่อนวันที่ 30 เมษายน เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการเดินทางไปแลกเปลี่ยนก่อนวันที่ 30 กันยายนครับ

สำหรับใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.inter.mua.go.th หัวข้อ Announcement ได้เลยครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ