ทุน Eiffel เรียนต่อฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2012/2013

ทุน Eiffel เรียนต่อฝรั่งเศส เป็นทุนการศึกษาที่ให้สำหรับการเรียนปริญญาโท และทุนวิจัยระยะเวลา 10 เดือนสำหรับปริญญาเอก ใน 3 สาขาวิชาได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ / บริหารการจัดการ / กฎหมายและรัฐศาสตร์ โดย การยื่นใบสมัครทุนนั้นไม่สามารถทำด้วยตนเองได้ แต่ต้องยื่นความจำนงในการสมัครรับทุนผ่านสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสที่ ท่านสมัครเข้าเรียนเท่านั้น

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2012/2013 สำหรับการยื่นขอทุนไอเฟล

การกรอกใบสมัครออนไลน์กับสถาบันการศึกษาฝรั่งเศส : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2012

ประกาศผลทุน : อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2012

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.egide.asso.fr/eiffel

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ