ทุน Guy S. Goodwin-Gill เรียนต่อที่ University of London ปีการศึกษา 2559 นี้

  มาถึงทุนการศึกษาสุดท้ายของวันนี้แล้วนะจ๊ะ กับทุนที่มีชื่อว่า  Guy S....