ทุน JISPA ป.โท เศรษฐศาสตร์การเงิน

โครงการ ทุนการศึกษาญี่ปุ่น-กองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อประเทศในเอเชีย ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น และกองทุนการเงินระหว่าง เพื่อที่จะร่วมกันก่อสร้างโครงร่างธุรกิจ พร้อมกับวางแผนนโยบายเพื่อความก้าวหน้าของเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มเอเชีย และแปซิฟิก ทางโครงการหวังว่าการฝีกอบรมบุคลากรระดับผู้จัดการของประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีส่วนให้ทุกประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองและมั่นคง

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. ต้องเป็นคนที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเรียน และประวัติการทำงานดีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มีความเชื่ยวชาญทางด้านการคำนวณและสถิติ
3. มีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี คะแนน TOEFL แบบกระดาษ 550 คะแนน 213 คะแนน สำหรับแบบคอมพิวเตอร์ และ 79-80 สำหรับแบบอินเทอร์เน็ต หรือจะเป็นคะแนน IELTS 6.0 ก็ได้
4. มีศักยภาพทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและการจัดการการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศนั้น ๆ
5. มีความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ และเปิดรับความคิดใหม่ ๆ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้ที่
เว็บไซต์: www.imf.org/external/oap/jispa.htm
โดยระบบจะเปิดรับช่วงกลางเดือนตุลาคม 2008
2. หลักฐานทางด้านการเรียน พร้อมสำเนา ทุกระดับชั้นเรียน
3. จดหมายอ้างอิง จำนวน 2 ฉบับ บุคคลอ้างอิง ควรจะเป็นระดับหัวหน้าหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย
4. ใบประกาศนียบัตรของ TOEFL หรือ IELTS (ถ้ามี) ส่วนผลสอบที่สามารถใช้อ้างอิงได้ จะต้องเป็นผลสอบหลังจากวันที่ 10 ธันวาคม 2006

สิทธิประโยชน์ของทุน
ทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมในเรื่องค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายประจำเดือนและผู้ที่ได้รับทุนนี้แล้ว ไม่สามารถที่จะรับทุนอื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกันได้
และที่สำคัญ ผู้รับทุนจะต้องทุ่มเท อุทิศตนเต็มที่ระหว่างศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

หมดเขตรับสมัคร
วันที่ 10 ธันวาคม 2008

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ