ทุน MAG Window I และ MAG Window II ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2552

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต
สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศขยายเวลาการรับสมัครทุน Window I (โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย)
และ Window II (โครงการสนับสนุนทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.-สถาบันการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2552 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติมของการส่งข้อเสนอโครงการ ฯลฯ www.trfmag.org หรือ http://www.trfmag.org/2552/Expanded.pdf

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 086-448-4026-7, 0-2739-2387, 0-2739-2418-9 ต่อ 167, 0-2326-4424
โทรสาร 0-2326-4424

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ