ทุน THE ICE ปี 2009 ที่ออสเตรเลีย

The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (The ICE)

เป็นองค์กรรัฐบาลออสเตรเลียที่มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาทางด้านการบริการ และการท่องเที่ยว

จัดทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเรียนทางด้านการบริการและ การท่องเที่ยว

ผู้ได้รับทุนสามารถเลือกระดับการเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นปริญญาโท ปริญญาตรีและอนุปริญญา โดยจะเริ่มศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2009
โดยเลือกโปรแกรมการเรียนตามรายการที่กำหนดด้านล่าง

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไข คุณสมบัติและระเบียบการจะอยู่ในใบสมัคร

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์: www.the-ice.org/students/scholarships.aspx

การสมัครสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 จะปิดรับสมัครในวันที่ 20 มีนาคม 2009

กรุณาสมัครอีเมล์ไว้ที่เว็บไซต์ เพื่อความสะดวกในการล็อกอินครั้งต่อไป

และสามารถเข้ามาดูรายละเอียดทุนใหม่ ๆ ได้จาก E-news ใน

เว็บไซต์: www.the-ice.org/students/scholarships.aspx
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและระเบียบการให้ละเอียด สามารถอีเมล์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ scholarships@the-ice.org

สำหรับสถาบันที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเทอม 2 ปี 2009 มีดังนี้
Northern Sydney Institute
Australian International Hotel School
Blue Mountains Hotel School

ปิดรับใบสมัครวันที่ 20 มีนาคม 2009

สำหรับผู้รับทุนที่จะเริ่มศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี 2009

ผู้สมัครรับทุนจะได้รับการพิจารณาตามสมควรและผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับ แจ้งทางอีเมล์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
E-mail: scholarships@the-ice.org

ส่งใบสมัครมาได้ที่
THE-ICE Scholarship Applications,
the International Centre of Excellence in Tourism And Hospitality education,
Postel Mailbox 1272,
Tweed Heads NSW 2485, Australia.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ