ธนาคาร Land & House จัดประกวดหนังสั้น ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันครับ เป็นการประกวดโครงการสร้างสรรค์...