บริติช เคานซิล มอบทุนการศึกษา IELTS เรียนต่อต่างประเทศ

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุนการศึกษา IELTS ประจำปี 2555 สำหรับนักเรียนไทยที่กำลังวางแผนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฯลฯ) ทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยจะมอบเงิน 100,000 บาทเป็นค่าเล่าเรียนให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3 คนภายในปี 2555

ทุนการศึกษาดังกล่าวจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 18-30 มิถุนายน 2555

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา IELTS จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกดังต่อไปนี้
– อาศัยอยู่ในประเทศไทย
– เริ่มศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฯลฯ) ภายในปี 2555
– สมัครเข้าศึกษาในสถาบันที่ยอมรับผลสอบ IELTS ในการพิจารณารับเข้าศึกษา
– มีผลสอบ IELTS สอบกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย (Academic Module) ได้คะแนนเฉลี่ย 6.5 สำหรับระดับปริญญาตรี และ 7.0 สำหรับระดับสูงกว่าปริญญาตรี
– สามารถยื่นจดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่สมัครไว้แก่บริติช เคานซิล ภายในวันที่เข้ารับสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร
1.สอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ประเทศไทย และได้รับผลสอบแล้ว
2.ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
3.ส่งใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และสำเนาผลการสอบ IELTS ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
4.ผู้สมัครทุกคนจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมล์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555
5.ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้าสอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 18-30 มิถุนายน 2555 ที่กรุงเทพฯ โดยผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์จะถูกตัดสิทธิจากการคัดเลือกรอบสุดท้ายทันที
6.ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องยื่นจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าศึกษาไว้แก่บริติช เคานซิล ภายในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์
7.ผู้ที่ไม่สามารถยื่นจดหมายตอบรับดังกล่าวได้ตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิจากการคัดเลือกทันที

วิธีการส่งใบสมัคร
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา IELTS สามารถส่งใบสมัครมาที่ [email protected]

หรือส่งมาที่
บริติช เคานซิล (ทุนการศึกษา IELTS)
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64
สยามสแควร์ ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเราที่ [email protected]
Website: http://www.britishcouncil.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ