กรุงเทพประกันชีวิต มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ต่างประเทศ

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้ก็มาถึงคราวของทุนจากรปะเทศไทยกันบ้างละนะครับ ทาง ScholarShip.in.th ก็ได้นำข่าวที่น่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคย รายละเอียดมีว่ายังไง มาชมไปพร้อม ๆ กันเลยดีกว่านะครับ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ซึ่งของเขตของผู้สมัครนั้นจะเปิดกว้างมากนะครับ โดยจะรับทั้ง นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเลยครับ นับได้ว่าเป็นทุนที่ใจกว้างจริง ๆ

ซึ่งทุนการศึกษานี้ จะแบ่งเป็น 2 ระดับครับ คือในระดับปริญญาตรี โดยจะเลือกสมัครได้ในสถาบันภายในประเทศเท่านั้น แต่ในระดับปริญญาโท ผู้สมัครสามารถเลือกได้ทั้งในและต่างประเทศตามอัธยาศัยเลยครับ

 

bangkok-insurance-scholarship

 

ประเภทของทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุนด้วยกัน
– หลักสูตรภาคภาษาไทย  จำนวน 1 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
– หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาการเงิน

สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน  คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล / วิทยาลัยนานาชาติมหิดล  และมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะสาขาวิชาบัญชี)

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 4 ทุนด้วยกัน

ทุนการศึกษาภายในประเทศ จำนวน 2 ทุนคือ
– หลักสูตรภาคภาษาไทย  สาขาวิชาการประกันภัย สาขาวิชาบัญชี  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
– หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการเงิน
สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน  คือ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะสาขาบัญชี) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

ทุนภารศึกษาระดับต่างประเทศ จำนวน 2 ทุนคือ
– สาขาวิชาที่พิจารณาให้ทุน  คือ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาวิชาการบริหารความเสี่ยง  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และสาขาวิชาการเงิน
– สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน  คือ  มหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใน 100 อันดับจากการจัดอันดับ World’s Best Universities โดย U.S. News  หรือThe World University Rankings โดย Times higher education

 

Public-High-School-USA

 

คุณสมบัติของผู้สมัครในระดับปริญญาตรี
– มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (ปริญญาตรี)
– สำหรับระดับปริญญาตรี ต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดั ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 เเละไม่เคยสอบตกวิชาใด ๆ เลย
– ในระดับปริญญาตรี ต้องมีผลทดสอบทางภาษา คือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า75    หรือTOEFL(Paper-based) ไม่ต่ำกว่า550 หรือTOEFL(Computer-based)ไม่ต่ำกว่า 213     หรือTOEFL(Internet-based) ไม่ต่ำกว่า  79    หรือIELTS ไม่ต่ำกว่า   6.0

 

คุณสมบัติของผู้สมัครในระดับปริญญาโท
– มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในระดับปริญญาโท และมีสถานะโสด อีกทั้งไม่มีพันธะทางทหาร
– สำหรับระดับปริญญาโท ต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่กำหนด
– มีผลทดสอบทางภาษา (อายุไม่เกิน 1 ปี) คือ   TOEFL (Paper-base) ไม่ต่ำกว่า     550  หรือTOEFL (Computer-based)ไม่ต่ำกว่า     213     หรือTOEFL (Internet-based)ไม่ต่ำกว่า   80  หรือIELTS ไม่ต่ำกว่า   6.0

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครนั้น จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนใด ๆ อยู่ หรือมีข้อผูกมัดกับองค์กรอื่น ๆ อีกทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสียด้วยนะครับ

 

usa-exchange-student

 

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 บริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 23/115–121
รอยัลซิตี้อเวนิว (RCA)
ถนนพระรามเก้า บางกะปิ ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  ใบสมัคร  โดยจะสามารถทำการสมัครได้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณณุชนา  เอื้อสิริมนต์  
Tel: 0 – 2777 – 8617  
Fax: 0 – 2777 – 8611  
E–mail: nuchana@bangkoklife.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ