บ้านหลังน้อยที่ไม่ธรรมดาบนเทือกเขา Julian Alps ที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2.5 กม. !!

  สำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปนั้นเป็นเรื่องราวจากที่สูงครับ...