ประกาศรับตรง 11 โครงการจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558

 

มาดูข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงดีๆ กันบ้างนะครับ โครงการนี้เป็นโครงการจากทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ้า มาชมรายละเอยดกันได้กับ ScholarShip.in.th เลย

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 นี้เลยจ้า

 

สำหรับโครงการนี้ก็จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ครับผม

 

20110314161938b9Vt

 

โครงการที่เปิดรับ
– โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
– โครงการรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
– โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข
– โครงการโควตาจังหวัดนครนายก
– โครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
– โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
– โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น
– โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
– โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
– โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย
– โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นําร่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรับตรงนี้ได้ที่ ระเบียบการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ