ประกาศรับสมัครรับตรง 3 ทุนการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2558

 

มาดูข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงและทุนการศึกษาดีๆ จากทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกันได้เลยนะครับผม รายละเอียดจะถูกใจเพื่อนๆ กันรึเปล่า เรามาชมไปพร้อมๆ กันเลยนะครับ

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศเปิดรับสมัครโครงการรับตรง สำหรับทุนการศึกษากว่า 3 โครงการ เพื่อรับนักศึกษาใหม่ เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2558 นี้นะครับ

 

โครงการทั้ง 3 นี้ จะมีกำหนดการณ์ในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-26 ธันวาคม 2557 นี้เท่านั้นนะครับผม

 

20120214213905

 

โครงการ “ทุนร่มโพธิ์ทอง”            จํานวนทุนที่ให้ : ทุน 50% จํานวน 38 ทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร

– เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3
– มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.00
– มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

 

โครงการ “ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน”        จํานวนทุนที่ให้ : ทุน 100% จํานวน 30 ทุน        คณะที่รับเข้าศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์ (มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง-โรงพยาบาลหัวเฉียว-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
คุณสมบัติผู้สมัคร

– เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
– มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
– เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน
วิชาชีพพยาบาล

 

bird4

 

โครงการ “ทุนอาจารย์พยาบาลศาสตร์”        จํานวนทุนที่ให้ : จํานวน 4 ทุน        คณะที่รับเข้าศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร

– เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
– มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.25
– เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อดทน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ กตัญญูต่อครอบครัว และสถาบัน
– เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาใน
วิชาชีพพยาบาล

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ