ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงและทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชินวัตร 2558

 

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับโครงการรับตรงและทุนการศึกษาที่ ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อนๆ มาจากมหาวิทยาลัยชินวัตรครับผม ว่าแล้วเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับ

 

มหาวิทยาลัยชินวัตร ประกาศรับสมัครโครงการรับตรง และโครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2558 นี้ครับผม

 

ซึ่งนักศึกษาจบมา ได้ทางานบริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ บัณฑิตร้อยละ 93 ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่า 2.5 เท่าของเงินเดือนเริ่มต้นข้าราชการเลยล่ะครับ

 

67200_1627462882559_1116156485_31818416_5104220_n2

 

รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ
หลักสูตรบริหารธุรกิจการจัดการ กลุ่มสาขาวิชา – ธุรกิจระหว่างประเทศ– การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว – การเงิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา – วิศวกรรมซอฟต์แวร์ – สารสนเทศธุรกิจ – โปรแกรมซอฟแวร์ประยุกต์สาหรับเว็บและอุปกรณ์ เคลื่อนที่ – การจัดการเครือข่ายและฐานข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา – การจัดการเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม – การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขา อังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

นักศึกษา ที่สมัครในโครงการโควตาพิเศษ ได้รับยกเว้นการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน (ยกเว้นพยาบาลที่ต้องสอบคัดเลือก) นักเรียนสามารถสมัครเพื่อ รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยชินวัตร โดยจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้นะครับ
– ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 5,500 บาท (รับชุดนักศึกษา เสื้อยืด ชุดสูท Key Card)
– ค่าหน่วยกิตทุกหลักสูตรทุกสาขา หน่อยกิตละ 4,000 บาท ค่าบารุงธรรมเนียมเทอมละ 19,000 บาท
– ค่าประกันของเสียหาย 10,000 บาท ชาระปีแรกครังเดียว ได้รับเงินคืนเมื่อจบการศึกษา

 

news_img_509417_1

 

ทุนการศึกษาพิเศษ ในภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 1/ 2558 มีทุนการศึกษามอบส่วนลดค่าหน่วยกิตโดยมีหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ 25%-100% ตามผลการเรียน ค่าเทอมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษทุกสาขา เทอมละ 72,000 เกรดต่ำกว่า 2.4 รับส่วนลด 25% เหลือ 54,000 บาท เกรด 2.4-3.00 รับทุน 50% เหลือ 36,000 บาท เกรด 3.00-3.49 รับทุน 75% เหลือ 18,000 เกรด 3.5 ขึ้นไป รับทุน 100% ค่าเทอมกู้ กยศ. กรอ.ได้ ตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย

 

หลักสูตรไทย หลักสูตรนิเทศสาสตร์ (Convergence Communication) หลักสูตรใหม่ทันสมัยน่าเรียนมาก ทาความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ Voice TV เพื่อผลิตบุคลลากรป้อนตลาดสื่อสารมวลชนยุคคอนเวอร์เจนซ์ เป็นอาชีพที่ยั่งยืน มีทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมทุกคน ค่าเทอม 25,000 บาท (ยกเว้นไม่มีค่าบารุงธรรมเนียม 19,000) ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,500 บาท และค่าประกันของเสียหาย 10,000 บาท

 

20120527160542

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อสมัครเรียนได้ที่ อ.ปู 081-6158583, 089-7721816 ผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษได้เลยครับผม

 

ไว้เรามาชมข่าวคราวและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการรับตรงและทุนการศึกษาดีๆ แบบนี้กันได้ใหม่กับ ScholarShip.in.th นะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ