ประกาศให้ทุนงานวิจัย (ศูนย์ยุโรปศึกษาจุฬาฯ)

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์ที่ มีความเชี่ยวชาญและเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทวีปยุโรปโดย เฉพาะในมิติสังคมศาสตร์ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ทั้งนี้ทางศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยด้านยุโรปศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์และยกระดับ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายการมุ่งเน้นผลิตงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปีนี้ทางศูนย์ยุโรปศึกษาจุฬาฯของเราจึงอยากจะมอบทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และผู้ต้องการทำวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษา ทุนละ 40,000 บาท ในระยะเวลา 6 เดือน

ผู้สนใจสมัครสามารถส่งรายละเอียดเอกสารตามไฟล์ที่แนบมาครั้งนี้เพื่อขอรับ ทุนวิจัยได้ตลอดทั้งปี และprint ใบสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่

หากมีข้อสงสัยติดต่อทางศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯโดยตรงได้ที่ ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กทม. 10300 หรือสะดวกโทรติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนได้ตามเบอร์ดังกล่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ces.in.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ