ประเทศแคนาดา มอบทุนวิจัยกว่าสองล้านบาท

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทยแจ้งว่า ประเทศแคนาดา มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาวิจัยแก่นักศึกษาแคนาดา และนักศึกษาต่างชาติระดับ Postdoctoral ภายใต้โครงการ Government of Canada?s Banting Postdoctoral Fellowships

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยระดับ Postdoctoral ที่มีคุณภาพ ทุนการศึกษาดัง กล่าวมีระยะเวลา 2 ปี ครอบคลุมค่าใช้จ่ายปีละ ไม่เกิน CAD$ 70,000 หรือ ประมาณ 2,110,000 บาท

แต่ละปีจะมีผู้ได้รับทุนดังกล่าวทั้งหมด 70 คน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำเสนอโครงการวิจัยที่มีความสัมพันธ์กับสถาบันอุดมศึกษาของ แคนาดา ที่จะรับเข้าทำวิจัย

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมส่งใบสมัครทางอิเล็คทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/information/international-eng-.html

ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับภายในเดือนมีนาคม 2554 และมีกำหนดรับทุนการศึกษาระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 1 ตุลาคม 2554

ที่มา http://www.ia.kmutnb.ac.th/Eng/scholarship/2553/686.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ