ประเทศโปรตุเกสมอบทุนศึกษาต่อด้านศิลปะ

กองทุนการศึกษาประเทศโปรตุเกส มอบทุนทางด้านศิลปะแก่นึกศึกษาที่สนใจ ประจำปี 2010 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะทุน
1.ทุนนี้มอบให้แก่ผู้สมัครจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกไกล ซึ่งมุ่งหวังจะพัฒนาทักษะทางศิลปะของตนในประเทศโปรตุเกส
2.ระยะเวลาสนับสนุนคือ 6 – 12 เดือน แต่อาจยืดออกไปได้สูงสุดเป็น 24 เดือน ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป
3.ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายเดือน โดยจำนวนเงินดังกล่าวทางกองทุน จะเป็นผู้กำหนดเป็นปี ๆ ไป
4.กองทุนจะเป็นผู้จ่ายค่าเดินทาง (ไป/กลับ) ระหว่างประเทศของผู้รับทุนจนถึงประเทศโปรตุเกส รวมไปถึงเรื่องของค่าที่พักระหว่างศึกษาที่ประเทศโปรตุเกสด้วย

เอกสารการสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มที่จัดทำโดยกองทุนภาคพื้นตะวันออกโดยสมบูรณ์ รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
-? ใบแสดงผลการเรียน
-? เอกสารพิสูจน์ว่าผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติเหมาะสมด้านการศิลปะ
-? แผนงานฉบับสมบูรณ์และรายละเอียดของโครงการ? พร้อมด้วยระยะเวลาประเมินที่ต้องการเพื่อสำเร็จโครงการ
-? จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน และจดหมายตอบรับจากสถาบันซึ่งผู้ขอรับทุนจะไปศึกษาต่อ
-? จดหมายรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านที่มีชื่อเสียงในเรื่องที่ผู้ขอรับทุนจะทำโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร
-? ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2010

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย?? 26 Bush Lane กรุงเทพ 10500
โทร. 0-2234-2123? โทรสาร 0-2238-4275

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ