ผลวิจัย SEANUTS ชี้ว่า เด็กไทยไอคิวต่ำกว่าเวียดนาม มาเล และอินโด

วันนี้ทาง ScholarShip.in.th...