พบกับ 10 สาขาวิชาที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของอาเซียนในอนาคตพร้อมกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

  สำหรับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากๆ เลยล่ะครับ...